Termeni și condiții

Site-ul de internet vinc.ro este un serviciu de informaţii online furnizat de S.C.V.INC S.R.L, sat Drănic, comuna Drănic, judeţul Dolj, România. Utilizarea sa este subordonată acceptarii termenilor şi condiţiilor stabilite în cele ce urmează. Utilizarea site-ului va fi considerată ca acceptare irevocabilă a prezentelor condiţii.

Limite de utilizare

Conţinutul din paginile site-ului vinc.ro este proprietatea lui S.C.V.INC S.R.L. Conţinutul paginilor site-ului vinc.ro nu poate fi copiat, reprodus, transferat, încărcat, publicat sau distribuit în orice mod fără a obţine în prealabil acordul scris al lui S.C.V.INC S.R.L, excepţie făcând posibilitatea de a tipări extrase din paginile acestui site pentru uz personal. Mărcile şi logo-urile care apar pe acest site sunt proprietatea lui S.C.V.INC S.R.L. Acestea nu pot fi utilizate pe alt site de internet diferit de site-ul vinc.ro, fără a obţine în prealabil acordul scris al lui S.C.V.INC S.R.L.. Numele Crama V.inc şi orice altă marcă ce include marca Crama V.inc nu pot fi utilizate ca adrese de internet pentru alte site-uri sau ca parte din asemenea adrese fara a obţine în prealabil acordul scris al lui S.C.V.INC S.R.L.

Limitari de responsabilitate

Informatiile din acest site sunt furnizate cu bună credinţă iar S.C.V.INC S.R.L le consideră a fi corecte. Totuşi, datele, opiniile şi rubricile conţinute pe site-ul vinc.ro sunt furnizate cu scop exclusiv informativ asupra activitatilor Cramei V.inc, iar aceasta nu garantează actualizarea constantă a informaţiilor conţinute de acest site. S.C.V.INC S.R.L este autorizat să modifice în orice moment şi dupa cum crede de cuviinţă conţinutul şi modalităţile funcţionale şi operative ale site-ului, fără nici un preaviz. S.C.V.INC S.R.L va face astfel încât informaţiile conţinute de site-ul vinc.ro să răspundă în mare măsură cerinţelor ce ţin de fiabilitate, corectitudine, acurateţe şi actualitate. S.C.V.INC S.R.L este scutită de orice răspundere în cazul unor eventuale erori sau inexactităţi din conţinutul acestor informaţii ca urmare a unor cauze ce nu îi pot fi imputate acesteia. Atunci când informţiile publicate pe site duc la terţe surse, S.C.V.INC S.R.L nu este responsabil de conţinutul, caracterul complet, veridicitatea şi actualizarea acestora.

S.C.V.INC S.R.L nu este responsabil pentru daunele ce provin din eventualele întreruperi, suspendări, întârzieri sau anomalii întâlnite la distribuirea serviciului site-ului dependente de furnizarea de energie electrică sau de serviciul telefonic sau de funcţionarea necorespunzătoare a reţelei de internet sau din orice altă cauză ce nu depinde de S.C.V.INC S.R.L. S.C.V.INC S.R.L nu emite nici o declaraţie pentru faptul că informaţiile sau orice document prezente pe site sunt adecvate sau disponibile pentru a fi folosite în afara Romaniei sau de cetăţenii străini rezidenţi în România. Dacă vă decideţi să accesaţi site-ul din alte tări sau ca cetăţeni străini, faceţi acest lucru din proprie iniţiativă şi pe propriul risc. Oricine acceseaza site-ul trebuie să respecte legile naţionale pe proprie răspundere, unde, şi în masura în care acestea sunt aplicabile. Informaţiile şi serviciile furnizate de către site-ul vinc.ro nu pot fi utilizate, descărcate sau importate în alte state sau de către cetăţeni străini dacă legea aplicabilă în aceste state sau acestor cetăţeni conţine prevederi contrare utilizării sau răspândirii şi comunicării lor, sau în ţări unde S.C.V.INC S.R.L nu este autorizată să furnizeze aceste informaţii şi servicii.

Unele produse sau servicii descrise pe site-ul vinc.ro pot să nu fie accesibile în toate ţările şi tuturor utilizatorilor.

Garanţii oferite de utilizator

Accesând site-ul vinc.ro, utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere şi scuteşte pe S.C.V.INC S.R.L de, şi împotriva reclamaţiilor terţilor pornite de la utilizarea site-ului vinc.ro precum şi în faţa tuturor pierderilor, costurilor, acţiunilor, procedurilor, reclamelor, daunelor, cheltuielilor (aici incluzând şi costurile şi cheltuielile legale), sau răspundere, ce au avut loc sau au fost atribuite în mod direct sau indirect societaţii S.C.V.INC S.R.L ca şi consecinţă a utilizarii site-ului sau a neîndeplinirii sau nerespectării prezenţilor termeni şi condiţii de către utilizator.

Informaţii primite de la Crama V.inc.ro

Orice material trimis de S.C.V.INC S.R.L, de exemplu via e-mail sau prin paginile de World Wide Web, va fi considerat ca nefiind de natură confidenţială. S.C.V.INC S.R.L nu va avea obligaţii de nici un tip faţă de acest material şi va fi liber să îl reproducă, utilizeze, noteze, prezinte, transforme, să facă lucrări în baza acestuia şi să îl distribuie către terţi, fără limite. Mai mult, S.C.V.INC S.R.L va fi liber să utilizeze toate ideile, conceptele, know-how-ul sau cunoştintele tehnice conţinute de acest material în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, pentru dezvoltarea, producerea şi comercializarea de produse ce utilizează acest material. Oricine trimite un material garantează că acesta este publicat şi acceptă să nu atingă S.C.V.INC S.R.L prin orice acţiune a terţilor referitor la acest material.